متن ترانه آذری رها

رها

زلالِ سبزه زاران
شکوهِ باد و باران
نگاهِ پاک مهتاب
در آب چَشمه ساران
رهاتر از ترانه
ز گریه ی شبانه
تو را صدا زدم من
کرانه تا کرانه
شکفتنِ بهاره
تولّدی دوباره
تو باغی از بنفشه
سپهری از شراره
شکوفه در شکوفه
ستاره در ستاره
رهاتر از ترانه
ز گریه ی شبانه
تو را صدا زدم من
کرانه تا کرانه

قلبی اونوم یانی دا
یاندیم امانا یالله
من هرگی جا یا تاندم
یورگَن صنم بخاندم
ای شید من دهم حکایت
صنم وارون شکایت
ای بیگ گالوپ اورک ده
از سک تا من یالله
عشق این گالوپ جانین دا
از سک گالوپ جانین دا
یونجه بخورم گولپ
جانینم امانا یالله
بُیون مَنین یولوندی
یه جلوه اوزی خوندی
قلبی اونوم یانیم دا
یاندیم امانا یالله
من هرگی جا یا تاندم
یورگَن صنم بخاندم

خواننده: محمد نوری